Фотографије хуманитарне организације болнички кревети

 

Хуманитарци у акцији Хуманитарци у акцији Хуманитарци у акцији Хуманитарци у акцији Спремни за полазак
Хуманитарци у акцији Полазак за Републику Српску Кревети стигли у Србији Кревет у Србији кревет веч у корист пацијената

  Хуманитарци у акцији
Хуманитарци у акцији
Хуманитарци у акцији

Чланак
Чланак у новинамаЧланак